NTNU-styret sa enstemmig nei til Israel-boikott i går ettermiddag.  Vedtaket er i tråd med rektors innstilling, opplyser NTNU i en pressemelding. ”Noe annet hadde vi heller ikke ventet. Vi er glad for at den akademiske frihet står sterkt. Forkjemperne for boikott bør også være fornøyd, siden de har oppnådd det de ønsket: Stor oppmerksomhet,” kommenterer Adresseavisen på lederplass. ”Som akademisk institusjon er det NTNUs oppgave å stimulere til studier av årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne og hvordan den kan løses. Da er universitetet avhengig av å kunne samarbeide også med israelske akademikere, og høre deres syn på konflikten,” mente styret. Det var blant annet krefter med tilknytning til partier langt ute på venstresiden og Palestinakomiteen som tok initiativet til et forslag om boikott. Det møtte motstand i den norske regjeringen, og så mange som 125 ansatt, inkludert over 70 professorer protestert mot forslaget. De vant frem i styret. ”Det er viktig å være klar over i denne sammenheng at mange av de tungtveiende grunnene for hvorfor vi ikke bør boikotte Israel er uavhengige av de faktiske forhold i selve Israel-Palestina-konflikten. Dette gjør at både folk som er kritiske og positive til Israelsk politikk finnes blant de som har underskrevet,” skriver lederen for aksjonen mot boikott Bjørn K Alsberg på universitetets hjemmeside. I dag kan han feire at han ble hørt. Også den israelske ambassaden, Senter Mot Antisemittisme, og Simon Wisenthal Senteret har protestert mot planene om akademisk boikott av Israel, og mot den forutgående forelesningsserien ved NTNU, der det kun var invitert sterkt venstreorienterte og delvis antijødiske og anti-israelske foredragsholdere.

NTNU2NTNU-styret sa enstemmig nei til Israel-boikott i går ettermiddag.  Vedtaket er i tråd med rektors innstilling, opplyser NTNU i en pressemelding.

”Noe annet hadde vi heller ikke ventet. Vi er glad for at den akademiske frihet står sterkt. Forkjemperne for boikott bør også være fornøyd, siden de har oppnådd det de ønsket: Stor oppmerksomhet,” kommenterer Adresseavisen på lederplass.

”Som akademisk institusjon er det NTNUs oppgave å stimulere til studier av årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne og hvordan den kan løses. Da er universitetet avhengig av å kunne samarbeide også med israelske akademikere, og høre deres syn på konflikten,” mente styret.

Det var blant annet krefter med tilknytning til partier langt ute på venstresiden og Palestinakomiteen som tok initiativet til et forslag om boikott. Det møtte motstand i den norske regjeringen, og så mange som 125 ansatt, inkludert over 70 professorer protestert mot forslaget. De vant frem i styret.

”Det er viktig å være klar over i denne sammenheng at mange av de tungtveiende grunnene for hvorfor vi ikke bør boikotte Israel er uavhengige av de faktiske forhold i selve Israel-Palestina-konflikten. Dette gjør at både folk som er kritiske og positive til Israelsk politikk finnes blant de som har underskrevet,” skriver lederen for aksjonen mot boikott Bjørn K Alsberg på universitetets hjemmeside. I dag kan han feire at han ble hørt.

Også den israelske ambassaden, Senter Mot Antisemittisme, og Simon Wisenthal Senteret har protestert mot planene om akademisk boikott av Israel, og mot den forutgående forelesningsserien ved NTNU, der det kun var invitert sterkt venstreorienterte og delvis antijødiske og anti-israelske foredragsholdere.