De israelske myndighetene vil stramme inn alkoholpolitikken. Et nytt forslag vil forby kiosker og supermarkeder å selge alkohol mellom kl. 23.00 om kvelden og 07.00 neste morgen, og det vil bli forbudt å nyte alkohol utendørs på offentlige steder i det samme tidsrommet. Samtidig settes det i gang kampanjer for å redusere alkoholbruken blant ungdom. Årsaken til at sikkerhetsministeren, Yitzhak Aharonovitch, nå vil stramme inn er problemet med ungdom som begår voldshandlinger i beruset tilstand. ”Alkohol har utviklet seg til en nasjonal plage, og fører til kriminalitet. Det er som et våpen, og kan føre til drap,” sier statsråden til Jerusalem Post. En fersk spørreundersøkelse viser at Israel har mer alkoholmisbruk blant 11-åringer enn noe annet land i Europa med unntak av Ukraina. 19 prosent av alle gutter og åtte prosent av alle jenter  i 11-årsalderen sier at de drikker alkohol minst en gang i uken. Nesten hver tredje tenåring mellom 12 og 18 år har drukket seg full minst en gang det siste året. Det samme har nærmere 2/3 av ungdommer mellom 18 og 21 år. I forslaget til ny alkohollov vil puber, klubber og restauranter fortsatt ha anledning til å selge alkohol om nettene, siden de serverer alkoholholdige drikkevarer som konsumeres på stedet, sier statsrådens juridiske rådgiver Yoel Hadar til Jerusalem Post.  Butikkene må imidlertid stanse salget om nettene, og vil risikere å måtte stenge i 30 dager som straff dersom de bryter det nye regelverket. Unge mennesker vil måtte vise frem ID-kort når de skal kjøpe alkohol, og det vil bli forbudt for voksne å forsyne mindreårige med alkohol, for å forhindre at mindreårige får voksne til å kjøpe alkohol til seg selv.  Det vil likevel ikke bli forbudt for mindreårige å drikke alkohol, ettersom det anses for å være umulig å håndheve fordi vin spiller en så stor rolle i jødisk religion. ”Vi ønsker ikke å forby alkohol, men vi kan ikke se vekk ifra den innflytelsen alkohol har på kriminalitet,” sier en representant for det  israelske politiet til Jerusalem Post. De israelske myndighetene vil i tillegg til lovendringen sette i verk kampanjer for å informere om alkoholens skadevirkninger. Den første kampanjen er rettet mot ungdom under 18 år, og vil sende et budskap om at alkohol er svært helseskadelig, mens den andre kampanjen rettes mot voksne og anbefaler måtehold. Målet er å redusere alkoholbruken blant ungdom med 30 til 40 prosent i løpet av de neste fem årene.

Israel_ølDe israelske myndighetene vil stramme inn alkoholpolitikken. Et nytt forslag vil forby kiosker og supermarkeder å selge alkohol mellom kl. 23.00 om kvelden og 07.00 neste morgen, og det vil bli forbudt å nyte alkohol utendørs på offentlige steder i det samme tidsrommet. Samtidig settes det i gang kampanjer for å redusere alkoholbruken blant ungdom.

Årsaken til at sikkerhetsministeren, Yitzhak Aharonovitch, nå vil stramme inn er problemet med ungdom som begår voldshandlinger i beruset tilstand. ”Alkohol har utviklet seg til en nasjonal plage, og fører til kriminalitet. Det er som et våpen, og kan føre til drap,” sier statsråden til Jerusalem Post.

En fersk spørreundersøkelse viser at Israel har mer alkoholmisbruk blant 11-åringer enn noe annet land i Europa med unntak av Ukraina. 19 prosent av alle gutter og åtte prosent av alle jenter  i 11-årsalderen sier at de drikker alkohol minst en gang i uken. Nesten hver tredje tenåring mellom 12 og 18 år har drukket seg full minst en gang det siste året. Det samme har nærmere 2/3 av ungdommer mellom 18 og 21 år.

I forslaget til ny alkohollov vil puber, klubber og restauranter fortsatt ha anledning til å selge alkohol om nettene, siden de serverer alkoholholdige drikkevarer som konsumeres på stedet, sier statsrådens juridiske rådgiver Yoel Hadar til Jerusalem Post.  Butikkene må imidlertid stanse salget om nettene, og vil risikere å måtte stenge i 30 dager som straff dersom de bryter det nye regelverket.

Unge mennesker vil måtte vise frem ID-kort når de skal kjøpe alkohol, og det vil bli forbudt for voksne å forsyne mindreårige med alkohol, for å forhindre at mindreårige får voksne til å kjøpe alkohol til seg selv.  Det vil likevel ikke bli forbudt for mindreårige å drikke alkohol, ettersom det anses for å være umulig å håndheve fordi vin spiller en så stor rolle i jødisk religion.

”Vi ønsker ikke å forby alkohol, men vi kan ikke se vekk ifra den innflytelsen alkohol har på kriminalitet,” sier en representant for det  israelske politiet til Jerusalem Post.

De israelske myndighetene vil i tillegg til lovendringen sette i verk kampanjer for å informere om alkoholens skadevirkninger. Den første kampanjen er rettet mot ungdom under 18 år, og vil sende et budskap om at alkohol er svært helseskadelig, mens den andre kampanjen rettes mot voksne og anbefaler måtehold.

Målet er å redusere alkoholbruken blant ungdom med 30 til 40 prosent i løpet av de neste fem årene.