Israel og USA står foran en viktig avtale om amerikansk kjøp av en ny generasjon Arrow raketter. Arrow 3 rakettene er basert på et gjennombrudd innen israelsk teknologi, skriver det amerikanske magasinet Defense News. Arrow 3 er et antiballistisk rakettsystem, som er basert på en teknologi som gjør det mulig å operere over atmosfæren. En talsmann for Israel Aerospace Industries Ltd bekrefter overfor det israelske forretningsbladet Globes at Arrow 3 er designet til å  avskjære ballistiske mellomdistanseraketter, og har bedre manøvreringsmuligheter enn tidligere systemer, noe som forbedrer avskjæringsmulighetene. ”Israel Aerospace Industries Ltd har arbeidet med å utvike det nye systemet siden tidlig i 2009, etter at israelske forsvarsmyndigheter ga klarsignal. Arbeidet går raskt fremover både når det gjelder teknologi og administrasjon,” sier Globes kilde innen selskapet. Defense News skriver at utviklingen av Arrow 3 haster på bakgrunn av den økende trusselen fra iranske raketter. Produsentene har derfor satt raske frister for å bli ferdig, og regner med å ha systemet i bruk til 2012. Defense News legger til at gjennombruddsteknologien til Arrow 3 foreløpig bare er potensiell, ettersom rakettene enda ikke er testet. Defense News siterer Uzi Rubin som sier at planleggerne har løst problemet med det endelige treffet på målet, med hensikt å ødelegge det, på en elegant måte. Den nye teknologien betyr at rakettene er mindre og billigere enn forgjengerne. Rubin var den første direktøren i Israel Missile Defense Organization, og er nå en internasjonal rådgiver. For to måneder siden fortalte sjefen for US Missile Defense Agency, lt. Gen. Patrick O'Reilly, den amerikanske kongressen at Arrow 3 var laget for å ha en radikalt høyere kapasitet enn tidligere rakettsystemer. ”Det vil bli et mer avansert system enn det USA noensinne tidligere har forsøkt i våre programmer,” sa han. Han la imidlertid til at den nye og uprøvde teknologien og den hurtige timeplanen for utvikingen av rakettene som Israel har bestemt seg for innebærer en risiko. Defense News siterer israelske kilder som sier at generaldirektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet og lt. Gen. Patrick O'Reilly er klare til å underskrive en utviklingsavtale med Israel Aerospace Industries Ltd i nærmeste fremtid. Defense News skriver at Israel og USA regner kostnadene ved Arrow 3 programmet til litt under 400 millioner dollar over flere år. Hvert land vil dekke halvparten av kostnadene.

Israel_rakettIsrael og USA står foran en viktig avtale om amerikansk kjøp av en ny generasjon Arrow raketter. Arrow 3 rakettene er basert på et gjennombrudd innen israelsk teknologi, skriver det amerikanske magasinet Defense News.

Arrow 3 er et antiballistisk rakettsystem, som er basert på en teknologi som gjør det mulig å operere over atmosfæren. En talsmann for Israel Aerospace Industries Ltd bekrefter overfor det israelske forretningsbladet Globes at Arrow 3 er designet til å  avskjære ballistiske mellomdistanseraketter, og har bedre manøvreringsmuligheter enn tidligere systemer, noe som forbedrer avskjæringsmulighetene.

”Israel Aerospace Industries Ltd har arbeidet med å utvike det nye systemet siden tidlig i 2009, etter at israelske forsvarsmyndigheter ga klarsignal. Arbeidet går raskt fremover både når det gjelder teknologi og administrasjon,” sier Globes kilde innen selskapet.

Defense News skriver at utviklingen av Arrow 3 haster på bakgrunn av den økende trusselen fra iranske raketter. Produsentene har derfor satt raske frister for å bli ferdig, og regner med å ha systemet i bruk til 2012. Defense News legger til at gjennombruddsteknologien til Arrow 3 foreløpig bare er potensiell, ettersom rakettene enda ikke er testet.

Defense News siterer Uzi Rubin som sier at planleggerne har løst problemet med det endelige treffet på målet, med hensikt å ødelegge det, på en elegant måte. Den nye teknologien betyr at rakettene er mindre og billigere enn forgjengerne. Rubin var den første direktøren i Israel Missile Defense Organization, og er nå en internasjonal rådgiver.

For to måneder siden fortalte sjefen for US Missile Defense Agency, lt. Gen. Patrick O’Reilly, den amerikanske kongressen at Arrow 3 var laget for å ha en radikalt høyere kapasitet enn tidligere rakettsystemer. ”Det vil bli et mer avansert system enn det USA noensinne tidligere har forsøkt i våre programmer,” sa han. Han la imidlertid til at den nye og uprøvde teknologien og den hurtige timeplanen for utvikingen av rakettene som Israel har bestemt seg for innebærer en risiko.

Defense News siterer israelske kilder som sier at generaldirektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet og lt. Gen. Patrick O’Reilly er klare til å underskrive en utviklingsavtale med Israel Aerospace Industries Ltd i nærmeste fremtid.

Defense News skriver at Israel og USA regner kostnadene ved Arrow 3 programmet til litt under 400 millioner dollar over flere år. Hvert land vil dekke halvparten av kostnadene.