Mens andre land ikke tør dyrke frem geniene av frykt for at de mindre flinke vil føle seg satt til side, dyrker nå Israel bevisst frem et ungdomsteam av genier. 15 tenåringsstudenter med IQ høyere enn 155 er plukket ut av undervisningsdepartementet for å bli trent av Israels dyktigste vitenskapsmenn.  Målet er å dyrke frem en ny generasjon av ledere innen vitenskap og forskning, skriver Ynet.news. com. Undervisningsdepartementet håper at flere av dem med tiden vil bli dyktige nok til å motta Nobelpriser. Det israelske undervisningsdepartementet antar at det finnes ca 12 000 studenter med spesielle evner, og at ca 10-15 av elevene i hver avgangsklasse i den videregående skolen har en IQ høyere enn 155. Hensikten med "geni-programmet" er å sørge for at de utplukkede studentenes mentale styrke blitt tatt skikkelig vare på og får anledning til å utvikle seg.  Programmet er utviklet av presidenten ved Weizmann Instituttet, Daniel Zajfman. For å finne frem til studenter som passer til programmet ble lærere spurt om å anbefale elever som de mente gjorde det ekstra bra i klassene. De utplukkede studentene får tildelt hver sin verdenskjente vitenskapsmann som har til oppgave å trene ham. Studenten møter opp i vitenskapsmannens institutt en dag annen hver uke. Vitenskapsmennene involverer tenåringene i deres arbeid, og tre ganger i året møter hele teamet for felles oppgaver.

 

EinsteinMens andre land ikke tør dyrke frem geniene av frykt for at de mindre flinke vil føle seg satt til side, dyrker nå Israel bevisst frem et ungdomsteam av genier. 15 tenåringsstudenter med IQ høyere enn 155 er plukket ut av undervisningsdepartementet for å bli trent av Israels dyktigste vitenskapsmenn. 

Målet er å dyrke frem en ny generasjon av ledere innen vitenskap og forskning, skriver Ynet.news. com. Undervisningsdepartementet håper at flere av dem med tiden vil bli dyktige nok til å motta Nobelpriser.

Det israelske undervisningsdepartementet antar at det finnes ca 12 000 studenter med spesielle evner, og at ca 10-15 av elevene i hver avgangsklasse i den videregående skolen har en IQ høyere enn 155. Hensikten med “geni-programmet” er å sørge for at de utplukkede studentenes mentale styrke blitt tatt skikkelig vare på og får anledning til å utvikle seg. 

Programmet er utviklet av presidenten ved Weizmann Instituttet, Daniel Zajfman. For å finne frem til studenter som passer til programmet ble lærere spurt om å anbefale elever som de mente gjorde det ekstra bra i klassene.

De utplukkede studentene får tildelt hver sin verdenskjente vitenskapsmann som har til oppgave å trene ham. Studenten møter opp i vitenskapsmannens institutt en dag annen hver uke. Vitenskapsmennene involverer tenåringene i deres arbeid, og tre ganger i året møter hele teamet for felles oppgaver.