Selv om første halvår i 2009 ikke var en like god turistsesong for Israel som året før, er skadevirkningene etter den andre intifadaen rettet opp. Over to millioner turister besøkte Israel fra januar til oktober. Nå satser turistnæringen på vintersesongen. For å hjelpe turistnæringen har det israelske turistdepartementet startet en markedsføringskampanje som fremhever Eilat som en ledende internasjonal vinterdestinasjon, samtidig som helllige og historiske steder rundt om i landet blir promotert, skriver Jerusalem Post. Kampanjer har allerede kostet 55 millioner shekel, og nye 60 millioner shekel vil bli brukt i de første månedene av 2010, nærmere en fjerdedel av turistdepartementets budsjett. Israel hadde første halvdel i år en økning av turiststrømmen på 18 prosent i forhold til 2007, men en nedgang på 15 prosent i forhold til samme tidspukt i fjor. Turisministeren er fornøyd. ”Den israelske vinteren er attraktiv for turister fra mange land, og turistmyndighetene vil øke markedsføringen i de viktigste landene i Nord Amerika, Europa og Russland for å nå våre mål om en økning med en million turister i løpet av de to neste årene,” skriver han i en pressemelding offentliggjort i dag. Nedgangen i år, sammenliknet med 2008, kan ha hatt sammenheng med den internasjonale økonomiske krisen og krigen i Gaza i begynnelsen av året.  Det forventes nå at det endelige resultatet for 2009 vil bli rundt 2,7 millioner turister. Dersom statsråden oppnår sine fremtidige mål vil turiststrømmene øke til fire millioner i 2011 og fem millioner i 2015.

eilatSelv om første halvår i 2009 ikke var en like god turistsesong for Israel som året før, er skadevirkningene etter den andre intifadaen rettet opp. Over to millioner turister besøkte Israel fra januar til oktober. Nå satser turistnæringen på vintersesongen.

For å hjelpe turistnæringen har det israelske turistdepartementet startet en markedsføringskampanje som fremhever Eilat som en ledende internasjonal vinterdestinasjon, samtidig som helllige og historiske steder rundt om i landet blir promotert, skriver Jerusalem Post.

Kampanjer har allerede kostet 55 millioner shekel, og nye 60 millioner shekel vil bli brukt i de første månedene av 2010, nærmere en fjerdedel av turistdepartementets budsjett.

Israel hadde første halvdel i år en økning av turiststrømmen på 18 prosent i forhold til 2007, men en nedgang på 15 prosent i forhold til samme tidspukt i fjor.

Turisministeren er fornøyd. ”Den israelske vinteren er attraktiv for turister fra mange land, og turistmyndighetene vil øke markedsføringen i de viktigste landene i Nord Amerika, Europa og Russland for å nå våre mål om en økning med en million turister i løpet av de to neste årene,” skriver han i en pressemelding offentliggjort i dag.

Nedgangen i år, sammenliknet med 2008, kan ha hatt sammenheng med den internasjonale økonomiske krisen og krigen i Gaza i begynnelsen av året.  Det forventes nå at det endelige resultatet for 2009 vil bli rundt 2,7 millioner turister. Dersom statsråden oppnår sine fremtidige mål vil turiststrømmene øke til fire millioner i 2011 og fem millioner i 2015.