I formiddag presenterte Norsk-Israelsk Handelskammers leder, Dag Abrahamsen, sammen med den israelske ambassaden, den store vannteknologikongressen som skal avholdes I Israel 17. til 19. November, kalt WATEC. Ambassaden stilte sine lokaler til rådighet, og det var flere interesserte næringslivsledere og stortingspolitikere til stede. Ifølge Abrahamsen er det fortsatt mulig å melde seg på konferansen. Joseph Akerman som er ansvarlig for økonomiske spørsmål for de israelske ambassadene i Sverige, Norge og Finland gikk gjennom Israels suksess innen områdene som vil bli tatt opp på konfgressen, først og fremst den israelske forskningen og tilbudene som kan bidra til renere luft og vann, og forebygging av klimaendringer. Israel er kommet spesielt langt når det gjelder resirkulasjon av vann og avsalting. 72 prosent av alt vann i Israel blir gjenbrukt. Det er et ganske oppsiktsvekkende resultat tatt i betraktning at det landet i verden som har det beste resultatet etter Israel er Spania, der bare 12 prosent av alt vann blir gjenbrukt, og tatt i betraktning at den tilsvarende prosenten i Sentral Europa er 1 prosent. Verden største avsaltingsraffineri ligger i Ashkelon i Israel. Den første vannteknologikongressen i Israel ble holdt i 2007, og var en stor suksess med 19 000 besøkende fra 81 land.  Årets kombinerte kongress og utstilling blir avholdt i midten av november i Tel Aviv, og er den femte i rekken av denne internasjonale konferansen og utstillingen av fornybar energi, vannteknologi og miljøvern. I år er det påmeldt 250 utstillere. Det er ventet ca. 20 000 besøkende fra ca. 80 land, hvorav 70 internasjonale delegasjoner.

watecI formiddag presenterte Norsk-Israelsk Handelskammers leder, Dag Abrahamsen, sammen med den israelske ambassaden, den store vannteknologikongressen som skal avholdes I Israel 17. til 19. November, kalt WATEC. Ambassaden stilte sine lokaler til rådighet, og det var flere interesserte næringslivsledere og stortingspolitikere til stede. Ifølge Abrahamsen er det fortsatt mulig å melde seg på konferansen.

Joseph Akerman som er ansvarlig for økonomiske spørsmål for de israelske ambassadene i Sverige, Norge og Finland gikk gjennom Israels suksess innen områdene som vil bli tatt opp på konfgressen, først og fremst den israelske forskningen og tilbudene som kan bidra til renere luft og vann, og forebygging av klimaendringer.

Israel er kommet spesielt langt når det gjelder resirkulasjon av vann og avsalting. 72 prosent av alt vann i Israel blir gjenbrukt. Det er et ganske oppsiktsvekkende resultat tatt i betraktning at det landet i verden som har det beste resultatet etter Israel er Spania, der bare 12 prosent av alt vann blir gjenbrukt, og tatt i betraktning at den tilsvarende prosenten i Sentral Europa er 1 prosent. Verden største avsaltingsraffineri ligger i Ashkelon i Israel.

Den første vannteknologikongressen i Israel ble holdt i 2007, og var en stor suksess med 19 000 besøkende fra 81 land. 

Årets kombinerte kongress og utstilling blir avholdt i midten av november i Tel Aviv, og er den femte i rekken av denne internasjonale konferansen og utstillingen av fornybar energi, vannteknologi og miljøvern. I år er det påmeldt 250 utstillere. Det er ventet ca. 20 000 besøkende fra ca. 80 land, hvorav 70 internasjonale delegasjoner.