Blir du smittet av E Coli-bakteriet gjennom maten du spiser, kan det i verste fall føre til nyresvikt og dødsfall. Men nå er det håp for fremtiden. En ny israelsk oppfinnelse kan innen få år gjøre det mulig å forhindre at folk blir smittet av E.coli eller andre liknende bakterier, vel  og merke dersom den blir brukt. Den vil på en radikal måte forbedre matkontrollen og forebygger matforgiftninger, skriver Jerusalem Post.  Det er det israelske firmaet MS-Tech, som nå har utviklet en matscanner, ”FoodScan 3000.” Den er hånddrevet, på størrelse med to iPhone og veier bare litt over ett kilo. MS-Tech-sjef Doron Shalom, forklarer scanneren som en elektronisk nese og tunge, bortsett fra at den kan identifisere forurensninger som du verken kan se eller lukte. Sensoren vil raskt identifisere om maten er farlig å spise, og om den bør kastes fordi den er helsefarlig. I dag er matsikkerheten i hendene til offentlige kontrollerører som foretar stikkprøver som senere analyseres. Ved hjelp av den nye matdetektoren kan alle varene kontrolleres ved levering og forurenset mat fjernes før den selges. "MS-Tech's FoodScan 3000 vil når den er ferdig ta makten fra myndighetene og plassere den der den bør være, i hendene på de personene som er direkte berørt, forbrukerne selv,” sier Doron Shalom til Jerusalem Post. ”Tenk deg at hver enest McDonald Restaurant kan sjekke hele vareleveringen straks den kommer til restauranten, og eliminere mat som kan gjøre forbrukerne syke. Med vårt system vil det være mulig,” sier han. The FoodScan 3000 er den eneste håndholdte og flyttbare detektoren som kan kontrollere matforurensning som salmonella eller E.coli. Og det vil kunne gjøres i løpet av sekunder, i stedet for dager eller uker som det i dag tar for analysere prøver.   Systemet er basert på ”High-Frequency Quartz Crystal Microbalance chips” som raskt og adekvat kan avlese om maten som blir kontrollert har et akseptabelt nivå av ulike bakterier og andre ingredienser som man måtte ønske å kontrollere. Det israelske firmaet er nettopp startet med sin markedsføringskampanje for apparatet, og Shalom sier til Jerusalem Post at han forventet at produktet vil bli en del av hjelpemidlene til de nasjonale myndighetenes matkontrollører i løpet av de neste to-tre årene, og at apparatet også vil bli markedsført overfor leverandører, distributører, selgere og forbrukere. I USA har president Obama satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemet med matsikkerhet, og Shalom sier at MS-Tech arbeider mot den amerikanske regjeringen, men også har kontaktet regjeringer i Europa og Asia, som eksempelvis Japan og Singapore, der regjeringene prioriterer matsikkerhet høyt.

EcoliBlir du smittet av E Coli-bakteriet gjennom maten du spiser, kan det i verste fall føre til nyresvikt og dødsfall. Men nå er det håp for fremtiden. En ny israelsk oppfinnelse kan innen få år gjøre det mulig å forhindre at folk blir smittet av E.coli eller andre liknende bakterier, vel  og merke dersom den blir brukt. Den vil på en radikal måte forbedre matkontrollen og forebygger matforgiftninger, skriver Jerusalem Post.

 Det er det israelske firmaet MS-Tech, som nå har utviklet en matscanner, ”FoodScan 3000.” Den er hånddrevet, på størrelse med to iPhone og veier bare litt over ett kilo. MS-Tech-sjef Doron Shalom, forklarer scanneren som en elektronisk nese og tunge, bortsett fra at den kan identifisere forurensninger som du verken kan se eller lukte. Sensoren vil raskt identifisere om maten er farlig å spise, og om den bør kastes fordi den er helsefarlig.

I dag er matsikkerheten i hendene til offentlige kontrollerører som foretar stikkprøver som senere analyseres. Ved hjelp av den nye matdetektoren kan alle varene kontrolleres ved levering og forurenset mat fjernes før den selges.

“MS-Tech’s FoodScan 3000 vil når den er ferdig ta makten fra myndighetene og plassere den der den bør være, i hendene på de personene som er direkte berørt, forbrukerne selv,” sier Doron Shalom til Jerusalem Post.

”Tenk deg at hver enest McDonald Restaurant kan sjekke hele vareleveringen straks den kommer til restauranten, og eliminere mat som kan gjøre forbrukerne syke. Med vårt system vil det være mulig,” sier han.

The FoodScan 3000 er den eneste håndholdte og flyttbare detektoren som kan kontrollere matforurensning som salmonella eller E.coli. Og det vil kunne gjøres i løpet av sekunder, i stedet for dager eller uker som det i dag tar for analysere prøver.   Systemet er basert på ”High-Frequency Quartz Crystal Microbalance chips” som raskt og adekvat kan avlese om maten som blir kontrollert har et akseptabelt nivå av ulike bakterier og andre ingredienser som man måtte ønske å kontrollere.

Det israelske firmaet er nettopp startet med sin markedsføringskampanje for apparatet, og Shalom sier til Jerusalem Post at han forventet at produktet vil bli en del av hjelpemidlene til de nasjonale myndighetenes matkontrollører i løpet av de neste to-tre årene, og at apparatet også vil bli markedsført overfor leverandører, distributører, selgere og forbrukere.

I USA har president Obama satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemet med matsikkerhet, og Shalom sier at MS-Tech arbeider mot den amerikanske regjeringen, men også har kontaktet regjeringer i Europa og Asia, som eksempelvis Japan og Singapore, der regjeringene prioriterer matsikkerhet høyt.