Den israelske regjeringen vil ikke lenger at staten skal være medeier i Bank Leumi, Israels største bank, melder telegrambyrået Reuters. En representant for Finansdepartementet sier til telegrambyrået at man nå ser på to muligheter, enten å selge seg ut gjennom et offentlig tilbud på Tel Aviv børsen, eller ved å finne en investor. Staten eier i dag 11,1 prosent av banken, men 1,1 av disse prosentene vil bli delt ut som aksjer til ansatte I banken. “Jeg vet enda ikke om finansministeren vil bestemme seg for å selge til en bestemt ny eier, eller om han ønsker å la markedet styre ved å selge aksjeposten på børsen,” sier talsmannen. “Men det har vært gjort flere forsøk de siste årene på å finne kjøpere uten at det har lykkes, så det er mest sannsynlig at det vil skje via børsen,” legger han til.  Et forslag er forventet mot slutten av året. Den statskontrollerte andelen i Bank Leumi har en antatt markedsverdi på 5,9 milliarder dollar, og har vært forsøkt solgt etter at Benjamin Netanyahu ble finansminister i 2003. De private firmaene Cerberus og Gabriel Capital Corp kjøpte sammen 9.8 prosent av andelen i banken i 2005, og fikk opsjon på å kjøpe seg opp til 20 prosent, som ville gitt dem kontroll over banken, men den israelske nasjonalbanken grep inn og nektet gruppen å kjøpe seg opp, noe som førte til at de kvittet seg eierandelen igjen.

bank_leumiDen israelske regjeringen vil ikke lenger at staten skal være medeier i Bank Leumi, Israels største bank, melder telegrambyrået Reuters. En representant for Finansdepartementet sier til telegrambyrået at man nå ser på to muligheter, enten å selge seg ut gjennom et offentlig tilbud på Tel Aviv børsen, eller ved å finne en investor. Staten eier i dag 11,1 prosent av banken, men 1,1 av disse prosentene vil bli delt ut som aksjer til ansatte I banken.

“Jeg vet enda ikke om finansministeren vil bestemme seg for å selge til en bestemt ny eier, eller om han ønsker å la markedet styre ved å selge aksjeposten på børsen,” sier talsmannen. “Men det har vært gjort flere forsøk de siste årene på å finne kjøpere uten at det har lykkes, så det er mest sannsynlig at det vil skje via børsen,” legger han til.  Et forslag er forventet mot slutten av året.

Den statskontrollerte andelen i Bank Leumi har en antatt markedsverdi på 5,9 milliarder dollar, og har vært forsøkt solgt etter at Benjamin Netanyahu ble finansminister i 2003.

De private firmaene Cerberus og Gabriel Capital Corp kjøpte sammen 9.8 prosent av andelen i banken i 2005, og fikk opsjon på å kjøpe seg opp til 20 prosent, som ville gitt dem kontroll over banken, men den israelske nasjonalbanken grep inn og nektet gruppen å kjøpe seg opp, noe som førte til at de kvittet seg eierandelen igjen.