Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim har startet en forelesningsserie som i følge rektoren skal belyse ulike sider ved Midt-Østen-konflikten med forskningsbasert kunnskap. I programkomiteen for arrangementet sitter Morten Levin, Rune Skarstein og Ann Rudinow Sætnan. Samtlige av disse har tidligere skrevet under på et opprop som krever en akademisk og kulturell boikott av Israel, og samtlige forelesere har politisk slagside mot Israel. Den israelske ambassaden i Oslo har protestert kraftig på den voldsomme politiske  slagsiden blant foreleserne. Den første forelesning i serien er allerede avholdt. Den ble holdt av seniorforsker Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo over temaet “Brudd på folkerett, menneskerett og Genevekonvensjonen i Midt-Østens kriger. Ifølge en av tilhørerne, Jan Berg, omtalte hun terroristen Salah Mustafa Muhammed Shehade konsekvent som ingeniør, og kun under tvil som en “terrorist”, til tross for at han var leder for Hamas sin væpnede gren Izz ad-Din al-Qassam-brigadene fra januar 1996 til hans død 22. juli 2002. Under hans lederskap i denne perioden tok islamistorganisasjonen livet av 315 mennesker: 29 soldater og 286 sivile. Dessuten ble Israels barriere ved og i Vestbredden gjennom hele foredraget omtalt som “Muren”, til tross for at mindre enn 5 % av barrieren er mur – en misvisende og klart politisk språkbruk som en tradisjonelt finner blant Israel-kritikere. Den neste av de seks forelesningene skal holdes 9. oktober av professor Stephen Walt fra Harvard som vil snakke over temaet “The Israel lobby and US foreign policy”. Han er kjent for å fokusere på at den israelske lobbyens innflytelse er ensidig negativ. Den neste ut er  Moshe Zuckermann. Ifølge Jan Berg hører han til på ytre venstre fløy, er sterkt kritisk til det aller meste innen israelsk politikk, og skriver blant annet for det tyske, marxistiske tidsskriftet junge Welt. Han har ingen tro på en tostatsløsning, og tar til orde for en kornføderal sammenslutning. Ilan Pappé er tilhenger av politisk, økonomisk og akademisk boikott av Israel, og er også på ytterste venstreside. Han har blant annet stilt til valg for Israels kommunistparti Maki. Pappé er mest kjent som den mest radikale representant for Israels såkalte Nye Historikerne, og har gått langt i å påstå at alt israelske styrker gjorde i selvstendighetskrigen 1947-1949 var kynisk kalkulerte, godt planlagte og politisk vedtatte tiltak for en etnisk rensning av regionen. Historikere i og utenfor Israel, inkludert selv de andre Nye Historikerne (og da særlig Benny Morris), har reagert på den faktiske akademiske kvalitet på arbeidet hans. Hilde Henriksen Waage er kanskje en av Norges mest profilerte kritikere av israelsk politikk, og skal snakke om Norges rolle i konflikten. Nils Butenschøn avslutter serien. Han er medlem av Sosialistisk Venstreparti, partiet som går inn for boikott av Israel. Selv har han tatt til orde for det han kaller en “smart akademisk boikott”. Han skal reflektere over hvilke fremtidige statsdannelser som kan løse konflikten. Han avviser tostatsløsning, og har bl.a. tatt til orde for å se tilbake på det nedstemte forslaget de arabiske landene holdt seg til i 1947 – alt peker i uansett retning av at det er finnes plass til noen jødisk nasjonalstat. Med en slik forelesningsrekke er det mange som tror at formålet med denne forelesningsserien er å legge til rette for en fremtidig boikott av Israel. Lignende fremgangsmåter har fungert godt ved en rekke læringsinstitusjoner i bl.a. Storbritannia, hvor mobiliseringen først har fått fart etter tilsvarende kampanjer. Den israelske ambassaden har reagert mot den ensidige sammensetningen av forelesere. I et brev til rektor Torbjørn Digernes skriver ambassaderåd Aviad Ivri: ”Man hadde ikke forventet å finne dette i et seminar som holdes av en institusjon, som man antar vil inspirere til pluralisme og en sann, ekte og åpen debatt.” Ivri undres over at «deltager-billett» til NTNUs seminar er at foredragsholderne er ute etter å ta Israel. ”Jeg håper at NTNU under din akademiske ledelse vil finne en måte å korrigere dette på. Først og fremst av hensyn til dine studenter, og ikke minst med tanke på NTNUs akademiske omdømme”, skriver han. Også blant norske forskningsmiljøer og ved NTNU er forelesningsrekken kontroversiell.”Det er beklagelig at alle foredragsholderne er litt eller mye negative til Israel, og dette gir en veldig slagside. Noen av dem er også kontroversielle og har kommet med sterke meninger mot Israel,” sier blant annet professor Bjørn Alsberg til DagenMagazinet.

NTNU2Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim har startet en forelesningsserie som i følge rektoren skal belyse ulike sider ved Midt-Østen-konflikten med forskningsbasert kunnskap.

I programkomiteen for arrangementet sitter Morten Levin, Rune Skarstein og Ann Rudinow Sætnan. Samtlige av disse har tidligere skrevet under på et opprop som krever en akademisk og kulturell boikott av Israel, og samtlige forelesere har politisk slagside mot Israel.

Den israelske ambassaden i Oslo har protestert kraftig på den voldsomme politiske  slagsiden blant foreleserne.

Den første forelesning i serien er allerede avholdt. Den ble holdt av seniorforsker Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo over temaet “Brudd på folkerett, menneskerett og Genevekonvensjonen i Midt-Østens kriger.

Ifølge en av tilhørerne, Jan Berg, omtalte hun terroristen Salah Mustafa Muhammed Shehade konsekvent som ingeniør, og kun under tvil som en “terrorist”, til tross for at han var leder for Hamas sin væpnede gren Izz ad-Din al-Qassam-brigadene fra januar 1996 til hans død 22. juli 2002. Under hans lederskap i denne perioden tok islamistorganisasjonen livet av 315 mennesker: 29 soldater og 286 sivile.

Dessuten ble Israels barriere ved og i Vestbredden gjennom hele foredraget omtalt som “Muren”, til tross for at mindre enn 5 % av barrieren er mur – en misvisende og klart politisk språkbruk som en tradisjonelt finner blant Israel-kritikere.

Den neste av de seks forelesningene skal holdes 9. oktober av professor Stephen Walt fra Harvard som vil snakke over temaet “The Israel lobby and US foreign policy”. Han er kjent for å fokusere på at den israelske lobbyens innflytelse er ensidig negativ.

Den neste ut er  Moshe Zuckermann. Ifølge Jan Berg hører han til på ytre venstre fløy, er sterkt kritisk til det aller meste innen israelsk politikk, og skriver blant annet for det tyske, marxistiske tidsskriftet junge Welt. Han har ingen tro på en tostatsløsning, og tar til orde for en kornføderal sammenslutning.

Ilan Pappé er tilhenger av politisk, økonomisk og akademisk boikott av Israel, og er også på ytterste venstreside. Han har blant annet stilt til valg for Israels kommunistparti Maki.

Pappé er mest kjent som den mest radikale representant for Israels såkalte Nye Historikerne, og har gått langt i å påstå at alt israelske styrker gjorde i selvstendighetskrigen 1947-1949 var kynisk kalkulerte, godt planlagte og politisk vedtatte tiltak for en etnisk rensning av regionen. Historikere i og utenfor Israel, inkludert selv de andre Nye Historikerne (og da særlig Benny Morris), har reagert på den faktiske akademiske kvalitet på arbeidet hans.

Hilde Henriksen Waage er kanskje en av Norges mest profilerte kritikere av israelsk politikk, og skal snakke om Norges rolle i konflikten.

Nils Butenschøn avslutter serien. Han er medlem av Sosialistisk Venstreparti, partiet som går inn for boikott av Israel. Selv har han tatt til orde for det han kaller en “smart akademisk boikott”. Han skal reflektere over hvilke fremtidige statsdannelser som kan løse konflikten. Han avviser tostatsløsning, og har bl.a. tatt til orde for å se tilbake på det nedstemte forslaget de arabiske landene holdt seg til i 1947 – alt peker i uansett retning av at det er finnes plass til noen jødisk nasjonalstat.

Med en slik forelesningsrekke er det mange som tror at formålet med denne forelesningsserien er å legge til rette for en fremtidig boikott av Israel.

Lignende fremgangsmåter har fungert godt ved en rekke læringsinstitusjoner i bl.a. Storbritannia, hvor mobiliseringen først har fått fart etter tilsvarende kampanjer.

Den israelske ambassaden har reagert mot den ensidige sammensetningen av forelesere.

I et brev til rektor Torbjørn Digernes skriver ambassaderåd Aviad Ivri: ”Man hadde ikke forventet å finne dette i et seminar som holdes av en institusjon, som man antar vil inspirere til pluralisme og en sann, ekte og åpen debatt.”

Ivri undres over at «deltager-billett» til NTNUs seminar er at foredragsholderne er ute etter å ta Israel. ”Jeg håper at NTNU under din akademiske ledelse vil finne en måte å korrigere dette på. Først og fremst av hensyn til dine studenter, og ikke minst med tanke på NTNUs akademiske omdømme”, skriver han.

Også blant norske forskningsmiljøer og ved NTNU er forelesningsrekken kontroversiell.”Det er beklagelig at alle foredragsholderne er litt eller mye negative til Israel, og dette gir en veldig slagside. Noen av dem er også kontroversielle og har kommet med sterke meninger mot Israel,” sier blant annet professor Bjørn Alsberg til DagenMagazinet.