Det kan være oljeforekomster i områdene rundt Dødehavet til en verdi av en halv milliard amerikanske dollar, mener et oljeselskap, som tidligere har funnet store forekomster av gass utenfor Haifa. Oljeselskapet Delek Group vil starte oljeleting i området i oktober, opplyser administrerende direktør Yitzchak Tshuva til Israel National News. Et selskap som har som oppgave å beskytte naturen i Israel har akseptert oljeletingen etter at oljeselskapet gikk med på å investere en halv million amerikanske dollar for å beskytte de rike naturreservatene i området fra å bli ødelagt under letingen. Investorenes håp om å finne olje er basert på seismiske undersøkelser som har ført til et estimat på Dødehavsolje til en verdi av en halv milliard dollar. Delek Group fant tidligere i år gassreserver rundt 50 mil vest for Haifa. Etter de første funnene er anslaget på verdien av denne gassforekomsten blitt fordoblet. Yitzchak Tshuva sa forrige måned at han regner med at Israel vil bli selvforsynt på energi i nær fremtid, og det er sannsynlig at den jødiske staten vil bli en eksportør av gass, skriver Israel National News. En oppdagelse av store oljereserver vil ytterligere revolusjonere Israels økonomi, som til nå har vært avhengig av å bli forsynt med olje og gass fra utlandet.

dødehavetDet kan være oljeforekomster i områdene rundt Dødehavet til en verdi av en halv milliard amerikanske dollar, mener et oljeselskap, som tidligere har funnet store forekomster av gass utenfor Haifa. Oljeselskapet Delek Group vil starte oljeleting i området i oktober, opplyser administrerende direktør Yitzchak Tshuva til Israel National News.

Et selskap som har som oppgave å beskytte naturen i Israel har akseptert oljeletingen etter at oljeselskapet gikk med på å investere en halv million amerikanske dollar for å beskytte de rike naturreservatene i området fra å bli ødelagt under letingen.

Investorenes håp om å finne olje er basert på seismiske undersøkelser som har ført til et estimat på Dødehavsolje til en verdi av en halv milliard dollar.

Delek Group fant tidligere i år gassreserver rundt 50 mil vest for Haifa. Etter de første funnene er anslaget på verdien av denne gassforekomsten blitt fordoblet. Yitzchak Tshuva sa forrige måned at han regner med at Israel vil bli selvforsynt på energi i nær fremtid, og det er sannsynlig at den jødiske staten vil bli en eksportør av gass, skriver Israel National News.

En oppdagelse av store oljereserver vil ytterligere revolusjonere Israels økonomi, som til nå har vært avhengig av å bli forsynt med olje og gass fra utlandet.