Tilløpene til bedring i den israelske økonomien som har vært sett i de siste ukene har enda ikke slått inn over industrien, opplyste den israelske industriforeningen onsdag denne uken. ”Signaler om en slutt på den økonomiske krisen er ikke oppdaget innen industrisektoren,” sa en talsmann for organisasjonen, Ruby Ginel. Fra april til juni mistet 6 300 israelerne sine jobber. Dermed har 20 430 arbeidere mistet jobbene sine siden krisen slo inn over Israel i andre kvartal i fjor. Blant de som mistet jobbene i perioden fra april til juni arbeidet 1 800 innen høyteknologi, og 1 150 innen metallsektoren. Antall ansatte innen industrisektoren falt med 1,8 prosent i andre kvartal, mot 2,5 prosent i første kvartal i år. Den israelske nasjonalbanken kom tirsdag med nye og mer optimistiske prognoser for Israels økonomi i resten av dette året og neste år, basert på forventninger om global vekst, økning av verdenshandelen og en tilbakevending til positiv vekst i den lokale økonomien i andre kvartal i år. Sentralbanken sa likevel at den venter en langsom økning av arbeidsledigheten det neste halve året. Prognosene går ut på en økning av arbeidsledigheten til 8,1 prosent mot slutten av 2009 og 8,3 prosent mot sutten av 2010.  Industriproduksjonen i Israel sank med 1,3 prosent fra april til juni, noe som tross alt var vesentlig mindre enn første kvartal.

Israel_industriTilløpene til bedring i den israelske økonomien som har vært sett i de siste ukene har enda ikke slått inn over industrien, opplyste den israelske industriforeningen onsdag denne uken. ”Signaler om en slutt på den økonomiske krisen er ikke oppdaget innen industrisektoren,” sa en talsmann for organisasjonen, Ruby Ginel.

Fra april til juni mistet 6 300 israelerne sine jobber. Dermed har 20 430 arbeidere mistet jobbene sine siden krisen slo inn over Israel i andre kvartal i fjor.

Blant de som mistet jobbene i perioden fra april til juni arbeidet 1 800 innen høyteknologi, og 1 150 innen metallsektoren. Antall ansatte innen industrisektoren falt med 1,8 prosent i andre kvartal, mot 2,5 prosent i første kvartal i år.

Den israelske nasjonalbanken kom tirsdag med nye og mer optimistiske prognoser for Israels økonomi i resten av dette året og neste år, basert på forventninger om global vekst, økning av verdenshandelen og en tilbakevending til positiv vekst i den lokale økonomien i andre kvartal i år.

Sentralbanken sa likevel at den venter en langsom økning av arbeidsledigheten det neste halve året. Prognosene går ut på en økning av arbeidsledigheten til 8,1 prosent mot slutten av 2009 og 8,3 prosent mot sutten av 2010. 

Industriproduksjonen i Israel sank med 1,3 prosent fra april til juni, noe som tross alt var vesentlig mindre enn første kvartal.