Onsdag kveld møtte den israelske ambassadøren, Michael Eligail, medlemmene I Norsk Israel Handelskammer. I trivelige omgivelser på Hennie Onstad Kunstsenter. Hans oppgave for kvelden var å redegjøre for en israelsk økonomi som har vist jevn vekst i mange år, kun avbrutt av finanskrisen. Saksofonisten Tore Ljøkel hadde fått en annen oppgave. Han spilte for medlemmene. Israel har en høyt utdannet befolkning, har en høy utvikling av teknologi, en velutviklet entreprenørkultur, åpen økonomi og stor samhandel med andre land. Siden begynnelsen av dette århundre har det ført til fremgang på nesten alle områder. Ambassadøren kunne vise til kurver som i hele perioden etter problemene med palestinsk opprør i 2001-2002 har pekt i riktig retning på alle områder. Handelen har økt, arbeidsledigheten blitt redusert, handelsbalansen blitt bedre, underskuddet på statsbudsjettet blitt mindre, og bruttonasjonalproduktet har vokst. Først i slutten av 2008 kom problemene som et resultat av den verdensomspennende krisen. I et land som er så sterkt avhengig av handel med andre land førte den naturlig nok til reduksjon av eksporten, økt arbeidsledighet, lavere lønninger, og en reduksjon av det private forbruket. Like fullt er det grunn til å betegne den israelske økonomi som sterk. Det samme er den israelske shekelen i forhold til dollar. Det er i dag et problem, som blant annet har vært forsøkt løst ved store oppkjøp av dollar. Problemet i dag er at inflasjonen er på 3,8 prosent, som er høyere enn regjeringens inflasjonsmål. For å stanse veksten i inflasjonen kunngjorde Israels nasjonalbanksjef Stanley Fischer mandag, som den første sentralbanksjefen i et vestlig land etter at finanskrisen begynte, at utlånsrenten ville bli økt. Med en halv prosentenhet til 0,75, i følge nettstedet Bloomberg.com. Finanseksperter frykter at det ytterligere vil styrke en shekel som allerede har styrket seg kraftig de siste dagene. For et land med en så åpen økonomi som Israel, som er så sterkt avhengig av eksport, er en alt for sterk shekel uheldig for store deler av næringslivet. Under møtet i Norsk Israelsk Handelskammer på onsdag var det også lagt inn en minikonsert med saksofonist Tore Ljøkjel og pianist Oscar Jansen, som mange av medlemmene nok godt kunne ha ønsket varte enda lenger. Jeg ønsker at musikken kan være en hjelp til å finne kraft, stillhet og ro i en hektisk hverdag, men jeg verken kan eller vil være lytterens livstolker, sa saksofonisten før han begynte å spille.  Det var nok mange av handelskammerets medlemmer som følte at han traff dem på et viktig punkt. I pausen var det disket opp med koshermat.

tore_ljøkelOnsdag kveld møtte den israelske ambassadøren, Michael Eligail, medlemmene I Norsk Israel Handelskammer. I trivelige omgivelser på Hennie Onstad Kunstsenter. Hans oppgave for kvelden var å redegjøre for en israelsk økonomi som har vist jevn vekst i mange år, kun avbrutt av finanskrisen. Saksofonisten Tore Ljøkel hadde fått en annen oppgave. Han spilte for medlemmene.

Israel har en høyt utdannet befolkning, har en høy utvikling av teknologi, en velutviklet entreprenørkultur, åpen økonomi og stor samhandel med andre land. Siden begynnelsen av dette århundre har det ført til fremgang på nesten alle områder.

Ambassadøren kunne vise til kurver som i hele perioden etter problemene med palestinsk opprør i 2001-2002 har pekt i riktig retning på alle områder. Handelen har økt, arbeidsledigheten blitt redusert, handelsbalansen blitt bedre, underskuddet på statsbudsjettet blitt mindre, og bruttonasjonalproduktet har vokst.

Først i slutten av 2008 kom problemene som et resultat av den verdensomspennende krisen. I et land som er så sterkt avhengig av handel med andre land førte den naturlig nok til reduksjon av eksporten, økt arbeidsledighet, lavere lønninger, og en reduksjon av det private forbruket.

Like fullt er det grunn til å betegne den israelske økonomi som sterk. Det samme er den israelske shekelen i forhold til dollar. Det er i dag et problem, som blant annet har vært forsøkt løst ved store oppkjøp av dollar.

Problemet i dag er at inflasjonen er på 3,8 prosent, som er høyere enn regjeringens inflasjonsmål. For å stanse veksten i inflasjonen kunngjorde Israels nasjonalbanksjef Stanley Fischer mandag, som den første sentralbanksjefen i et vestlig land etter at finanskrisen begynte, at utlånsrenten ville bli økt. Med en halv prosentenhet til 0,75, i følge nettstedet Bloomberg.com.

Finanseksperter frykter at det ytterligere vil styrke en shekel som allerede har styrket seg kraftig de siste dagene. For et land med en så åpen økonomi som Israel, som er så sterkt avhengig av eksport, er en alt for sterk shekel uheldig for store deler av næringslivet.

Under møtet i Norsk Israelsk Handelskammer på onsdag var det også lagt inn en minikonsert med saksofonist Tore Ljøkjel og pianist Oscar Jansen, som mange av medlemmene nok godt kunne ha ønsket varte enda lenger.

Jeg ønsker at musikken kan være en hjelp til å finne kraft, stillhet og ro i en hektisk hverdag, men jeg verken kan eller vil være lytterens livstolker, sa saksofonisten før han begynte å spille.  Det var nok mange av handelskammerets medlemmer som følte at han traff dem på et viktig punkt.

I pausen var det disket opp med koshermat.