Kanskje var det tilfeldig, men Norsk – Israelsk Handelskammer hadde lagt sitt årsmøte til 14.mai, på Israels nasjonaldag, regnet etter vår kristne kallender. I alle fall ble det et møte som viste at handelskammeret har økt i antall medlemmer, skal vi dømme etter det solide fremmøtet. Handelen med Israel er økende, og handelskammeret har nok sin del av æren for det. Norge importerte varer for 71,3 millioner kroner fra Israel i januar i år, en økning på hele 24,4 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett kommer 0,2 prosent av de importerte varene til Norge fra Israel. Flere politikere gikk inn for å boikotte varer fra Israel etter krigshandlingene på Gazastripen i januar i år. ”Jeg skal være den første til å innrømme at oppfordringen om å boikotte israelske varer foreløpig ikke har slått helt an i Norge,” sa stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV) til Vårt Land da de positive tallene ble offentliggjort. Han holdt likevel fast ved oppfordringen. ”Vi oppfordrer fremdeles til boikott og ber norske forbrukere velge vekk israelske varer når de går i butikken. Vi gir ikke opp denne saken på grunn av statistikk,” uttalte Jacobsen. I så fall bør han legge vekk pc-en og slutte å bruke mobiltelefon. Det er lenge siden israelerne levde av å eksportere Jaffa appelsiner. I dag er Israel en av verdens ledende nasjoner innen høyteknologi. Norge er i ferd med å trappe opp handelsforbindelsene med Israel, noe som blant annet det stort anlagte handelsseminaret som Utenriksdepartementet arrangerte i Oslo i november i fjor bar bud om. Det er da også mye å hente, selv om økningen i begynnelsen av dette året var oppløftende, sette med Handelskammerets øyne. Både når det gjelder eksport og import ligger Norge milelangt bak Sverige, kunne Israels skandinaviske handelsattache, Joseph Akermann fortelle, da han tidligere i år holdt foredrag om Israels plass i verdensøkonomien for Norsk – Israelsk Handelskammer i Oslo. Foredraget til handelsattacheen vist at det er lite som kommer til å fungere i Norge, dersom norske venstresosialisters rop om økonomisk boikott blir fulgt opp. Det finnes israelsk høyteknologi i de fleste høyteknologiprodukter. Israel har siden 80-tallet utviklet seg fra en landbruksøkonomi til å bli verdensledende innen teknologi. Akermann trakk frem flere suksessfaktorer: Israel har vært nødt til å eksportere oversjøisk. Det har vært lite å tjene på kun å selge landets produkter til nabostatene. Det har fått israelerne til å utvike en global økonomi, der det viktigste har vært å tilfredsstille verdensmarkedets behov og ikke hjemlige behov. Med delvis unntak av forsvarsindustrien. Kriger og konflikter har tvunget Israel til å satse på våpenproduksjon, noe som har utløst en høyteknologisk boom også i den sivile sektor. Forsvaret har også sikret en solid utdannelse for de fleste israelere. I tillegg er en stor prosent av Israels befolkning utdannet ved et universitet. Hele 24 prosent avbefolkningen har universitetsutdannelse. Kun USA og Nederland har bedre resultat. I forhold til folketallet har derfor Israel flest antall ingeniører av alle land i verden. Israel har også dratt nytte av høyt utdannede immigranter fra det tidligere Sovjetunionen. Politisk har det for et så lite land som Israel, med begrensede naturressurser, vært avgjørende med en liberal og fri økonomi med en stor grad av privatisering. Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. I årsberetningen ble det imidlertid presisert at handel fremmer også saker som kultur og forståelse. Handelskammeret får en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand til problemløsning eller for å finne passende samarbeidspartner. I 2008 var det 15 slike saker, som styret i handelskammeret måtte jobbe med. Sakene spenner fra bistand til å rydde opp i tollproblemer for norsk fiskeeksport til Israel, til å finne diamantkjøpere i Norge for Israelske produsenter. Styret i Norsk – Israelsk Handelskammer rettet i fjor en formell henvendelse til UD ved utenriksministeren vedrørende videreføring av planene om forsknings- og utviklingssamarbeide mellom Norge og Israel. Det er allerede inngått avtaler direkte mellom flere selskaper, men UD bekrefter i svarbrev til NIHK at man forventer undertegning av en formell avtale mellom Norge og Israel senere i 2009. I fjor arrangerte Norsk – Israelsk Handelskammer et innovasjonsseminar med ca 70 deltakere i samarbeid med Innovasjon Norge i deres lokaler, til fremme av handel, forskning og utviklingssamarbeide mellom Norge og Israel. Seminaret ble sponset av UD og Handelsdepartementet. NIHK deltok aktivt til å skaffe deltagere gjennom utsendelse av innbydelse til NIHK sine firmamedlemmer. Interesseområdene var Informasjons og kommunikasjonsteknologi, vannrensing, fornybar energi, medisinsk forskning og turisme. Handelskammeret er også aktivt når det gjelder kultursamarbeid. Av årsberetningen kommer det eksempelvis frem at medlemmer av styret har vært engasjert i opprettelsen av stiftelsen Morgenstjernen til fremme av Israelsk kultur I Norge. Stiftelsen har bidratt med økonomisk støtte slik at flere utstillinger, konserter, en rekke enkeltarrangementer gjennom året har vært mulig. I tillegg ble det i fjor i regi av NIHK avholdt en kunstutstilling, “Treasures of the Sea” på Kon-Tiki Museet, med den internasjonalt kjente Israelske kunstneren og undervannsfotografen Noam Kortler.

israeliflag4Kanskje var det tilfeldig, men Norsk – Israelsk Handelskammer hadde lagt sitt årsmøte til 14.mai, på Israels nasjonaldag, regnet etter vår kristne kallender.

I alle fall ble det et møte som viste at handelskammeret har økt i antall medlemmer, skal vi dømme etter det solide fremmøtet. Handelen med Israel er økende, og handelskammeret har nok sin del av æren for det.

Norge importerte varer for 71,3 millioner kroner fra Israel i januar i år, en økning på hele 24,4 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett kommer 0,2 prosent av de importerte varene til Norge fra Israel.

Flere politikere gikk inn for å boikotte varer fra Israel etter krigshandlingene på Gazastripen i januar i år. ”Jeg skal være den første til å innrømme at oppfordringen om å boikotte israelske varer foreløpig ikke har slått helt an i Norge,” sa stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV) til Vårt Land da de positive tallene ble offentliggjort. Han holdt likevel fast ved oppfordringen. ”Vi oppfordrer fremdeles til boikott og ber norske forbrukere velge vekk israelske varer når de går i butikken. Vi gir ikke opp denne saken på grunn av statistikk,” uttalte Jacobsen.

I så fall bør han legge vekk pc-en og slutte å bruke mobiltelefon. Det er lenge siden israelerne levde av å eksportere Jaffa appelsiner. I dag er Israel en av verdens ledende nasjoner innen høyteknologi.

Norge er i ferd med å trappe opp handelsforbindelsene med Israel, noe som blant annet det stort anlagte handelsseminaret som Utenriksdepartementet arrangerte i Oslo i november i fjor bar bud om.

Det er da også mye å hente, selv om økningen i begynnelsen av dette året var oppløftende, sette med Handelskammerets øyne. Både når det gjelder eksport og import ligger Norge milelangt bak Sverige, kunne Israels skandinaviske handelsattache, Joseph Akermann fortelle, da han tidligere i år holdt foredrag om Israels plass i verdensøkonomien for Norsk – Israelsk Handelskammer i Oslo.

Foredraget til handelsattacheen vist at det er lite som kommer til å fungere i Norge, dersom norske venstresosialisters rop om økonomisk boikott blir fulgt opp. Det finnes israelsk høyteknologi i de fleste høyteknologiprodukter. Israel har siden 80-tallet utviklet seg fra en landbruksøkonomi til å bli verdensledende innen teknologi.

Akermann trakk frem flere suksessfaktorer:

Israel har vært nødt til å eksportere oversjøisk. Det har vært lite å tjene på kun å selge landets produkter til nabostatene. Det har fått israelerne til å utvike en global økonomi, der det viktigste har vært å tilfredsstille verdensmarkedets behov og ikke hjemlige behov. Med delvis unntak av forsvarsindustrien. Kriger og konflikter har tvunget Israel til å satse på våpenproduksjon, noe som har utløst en høyteknologisk boom også i den sivile sektor. Forsvaret har også sikret en solid utdannelse for de fleste israelere.

I tillegg er en stor prosent av Israels befolkning utdannet ved et universitet. Hele 24 prosent avbefolkningen har universitetsutdannelse. Kun USA og Nederland har bedre resultat. I forhold til folketallet har derfor Israel flest antall ingeniører av alle land i verden. Israel har også dratt nytte av høyt utdannede immigranter fra det tidligere Sovjetunionen.

Politisk har det for et så lite land som Israel, med begrensede naturressurser, vært avgjørende med en liberal og fri økonomi med en stor grad av privatisering.

Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. I årsberetningen ble det imidlertid presisert at handel fremmer også saker som kultur og forståelse. Handelskammeret får en rekke henvendelser fra norske og israelske selskaper om bistand til problemløsning eller for å finne passende samarbeidspartner. I 2008 var det 15 slike saker, som styret i handelskammeret måtte jobbe med. Sakene spenner fra bistand til å rydde opp i tollproblemer for norsk fiskeeksport til Israel, til å finne diamantkjøpere i Norge for Israelske produsenter.

Styret i Norsk – Israelsk Handelskammer rettet i fjor en formell henvendelse til UD ved utenriksministeren vedrørende videreføring av planene om forsknings- og utviklingssamarbeide mellom Norge og Israel.

Det er allerede inngått avtaler direkte mellom flere selskaper, men UD bekrefter i svarbrev til NIHK at man forventer undertegning av en formell avtale mellom Norge og Israel senere i 2009.

I fjor arrangerte Norsk – Israelsk Handelskammer et innovasjonsseminar med ca 70 deltakere i samarbeid med Innovasjon Norge i deres lokaler, til fremme av handel, forskning og utviklingssamarbeide mellom Norge og Israel. Seminaret ble sponset av UD og Handelsdepartementet. NIHK deltok aktivt til å skaffe deltagere gjennom utsendelse av innbydelse til NIHK sine firmamedlemmer. Interesseområdene var Informasjons og kommunikasjonsteknologi, vannrensing, fornybar energi, medisinsk forskning og turisme.

Handelskammeret er også aktivt når det gjelder kultursamarbeid. Av årsberetningen kommer det eksempelvis frem at medlemmer av styret har vært engasjert i opprettelsen av stiftelsen Morgenstjernen til fremme av Israelsk kultur I Norge. Stiftelsen har bidratt med økonomisk støtte slik at flere utstillinger, konserter, en rekke enkeltarrangementer gjennom året har vært mulig.

I tillegg ble det i fjor i regi av NIHK avholdt en kunstutstilling, “Treasures of the Sea” på Kon-Tiki Museet, med den internasjonalt kjente Israelske kunstneren og undervannsfotografen Noam Kortler.